Bảng giá Hoàng Gia Việt

(Giá bán được áp dụng kể từ ngày 01/4/2019 đến khi có thông báo thay đổi chính thức)

đơn vị tính: VNĐ
STTNội dungXe 4 chỗ, 5 chỗ, bán tảiXe 7 chỗ
ATHẢM LÓT SÀN ÔTÔ
1Thảm sàn PU1.200.0001.600.000
2Thảm sàn PU Cao Cấp1.500.0001.900.000
3Thảm sàn da Không Chỉ1.200.0001.600.000
4Thảm sàn da Không Chỉ Cao Cấp1.500.0001.900.000
5Thảm sàn da Cacbon Cao Cấp2.000.0002.500.000
6Thảm sàn da Luxury - da Cacbon2.000.0002.500.000
BTHẢM RỐI
1Thảm rối480.000 / 1 bộ840.000 / 1 bộ
CCOMBO THẢM LÓT SÀN ÔTÔ + THẢM RỐI XE 4-5-7 CHỖ
1Thảm sàn PU1.600.0002.200.000
2Thảm sàn PU Cao Cấp1.900.0002.500.000
3Thảm sàn da Không Chỉ1.600.0002.200.000
4Thảm sàn da Không Chỉ Cao Cấp1.900.0002.500.000
5Thảm sàn da Cacbon Cao Cấp2.500.0003.000.000
6Thảm sàn da Luxury - da Cacbon2.500.0003.000.000

 

STTNội dungMặt cốpFull cốp
DLÓT CỐP ÔTÔ
1Thảm sàn PU500.0001.400.000
2Thảm sàn PU Cao Cấp600.0001.600.000
3Thảm sàn da Không Chỉ500.0001.400.000
4Thảm sàn da Không Chỉ Cao Cấp600.0001.600.000
5Thảm sàn da Cacbon Cao Cấp700.0001.800.000
6Thảm sàn da Luxury - da Cacbon700.0001.800.000

 

STTNội dungGiá bán
EĐỒ CHƠI ÔTÔ
1Taplo da bò3.000.000
2Áo ghế nhập khẩu2.500.000
3Bạt trùm ôtô750.000
4Bọc vô lăng500.000
Lưu ý: Giá trên là giá xuất xưởng đã bao gồm thuế GTGT 10%.